Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2012

τέχνη 12, art 12,

I will lift up mine eyes to the hills 
from whence cometh my help, 
my help cometh from the Lord, 
the Lord which made Heaven and Earth. 

ΗΡΑ τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου
 ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. .. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...