Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019

Alegría, από το τσίρκο του ΗΛΙΟΥ... απίθανοι!!!

ΣτίχοιAlegría

Come un lampo di vita
Alegría
Come un passo gridar
Alegría
Del delittuoso grido
Bella ruggente pena, seren
Come la rabbia di amar
Alegría
Come un assalto di gioia
Alegría
I see a spark of life shining
Alegría
I hear a young minstrel sing
Alegría
Beautiful roaring scream
Of joy and sorrow
So extreme
There is a love in me raging
Alegría
A joyous, magical feeling
Alegría
Come un lampo di vita
Alegría
Come un passo gridar
Alegría
Del delittuoso grido
Bella ruggente pena, seren
Come la rabbia di amar
Alegría
Come un assalto di gioia
Del delittuoso grido
Bella ruggente pena, seren
Come la rabbia di amar
Alegría
Come un assalto di gioia
Alegría
Como la luz de la vida
Alegría
Como un payaso que grita
Alegría
Del estupendo grito
De la tristeza loca
Serena
Como la rabia de amar
Alegría
Como un asalto de felicidad
Del estupendo grito
De la tristeza loca
Serena
Como la rabia de amar
Alegría
Como un asalto de felicidad
There is a love in me raging
Alegría
A joyous, magical feeling

αυτό... δεν είναι φόρεμα... είναι μαγιώ... 

ΕΛΛΑΣ... και πάντα και παντού!!!! 

η πόλη μου... 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...