Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

4 πιάνα στην σκηνή....Bach-Vivaldi/Concerto for 4 Pianos/MultiPiano Ensemble

4 πιάνα στην σκηνή.... <3

Αγάπες... 


Ψοφόκρυο... 
(Τζάγκουαρ)


Χρώμα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...