Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

τέχνη 23, art 23, αφιερωμένο στους νέους φίλους, Bάιος Nικιώτης και Maria Cristina Faleroni

Kαι το παιγνίδι... 

θέλει την τέχνη του!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...